تو اینا فقط از مهدی خواننده درمیاد فک نمیکردم بخاطرش اعصابم خورد بشه انقدر ! .

2015-2016 Mokum.place