User avatar

RT @SharghDaily: عراقچی: در زمان تحریم انتقال ارز بر عهده صرافان بود اما امروز با برقراری سوئیفت برخی از صرافان شایعه عدم برقراری سوئیفت را منتشر می‌کنند .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10