RT @SharghDaily: عراقچی: در زمان تحریم انتقال ارز بر عهده صرافان بود اما امروز با برقراری سوئیفت برخی از صرافان شایعه عدم برقراری سوئیفت را منتشر می‌کنند .