ترامپ هفتاد و هیلاری کیلینتون شصت و نه سالشه. ایران بودن جنتی به جرم کهولت سن رد صلاحیتشون میکرد .
از برنامه های ترامپ افزایش سن بازنشستگی تا هفتادسالگی هست. ‎- meysam
بازم خودشو شامل نمیشه که ولی به درد هیلاری میخوره :)) ‎- طغرل