این یعنی قضیه حداد تمومه دیگه؟ https://t.co/uDOSwtnsV3 .