خداییش خود رعنا فرحان چنتا طرفدار داره تو ایران؟ @farentaghizadeh .