بنظرم رو کره زمین باید یه فضای آنالوکیتد ایجاد بشه جدایی طلبای سراسر دنیا برن ارش استفاده کنن .

2015-2016 Mokum.place