User avatar

نمیدونم کی به ملت گفته تو جاده و بیابون یه سره باید نور بالا برن؟ تا وقتی از روبرو تا فاصله مناسبی دیدهست چه اصراریه به کورکردن چشم روبروییا .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10