وسط رقابت نفسگیر عادل با رامبد سر بهترین مجری رامبد ورداشته آسشو فرستاده نود .

2015-2016 Mokum.place