این خبر بمبگذاری و سقوط هواپیما شب سال نوئی جدا حالگیری بود .

2015-2016 Mokum.place