تبلیغ شرت و سوتین با برچسب "سکسی" هم از عجایب روزگاره! .