User avatar

اگر در هیأت مدیره یک شرکت ایرانی حتی یک عضو بازنشسته سپاه حضور داشته باشه، اون شرکت مشمول تحریمه و برای همینه که برجام اثر مورد انتظارونداره .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10