قمیشی تو توئیتر ترند شده. آهنگ نووزی خونده؟هرهرهر .
اون ی قمیشی دیگه اس :)) کانادایی و مجری یک برنامه معروف رادیویی اونجا و البته .... ‎- Mamad
:)) ‎- طغرل