این همه پول در اختیار مدیری گذاشتن که هر شب ته برنامه یه سری اراجیف سیاسی هم بدن دستش بخونه. تبرئه کردن احمدی نژاد شاهکار امشب بود .