بنظر میاد اکثر کاربرای اینترنت فهم دقیقی نسبت به مقوله کپی رایت ندارن. برنامه مدیری دکور و شاید قالب رو کپی کرده ولی محتوا اصیل بنظر میاد .