بنده خدا هتوز برای مسائل شرعیش زنگ میزنه دفتر آیت الله بهجت. هر چی هم میگیم ایشون مرحوم شده میگه نه اشتباه میکنید! .