نمیدونم رامبد جوان و رفقاش رو چه حسابی فکر کردن دابسمشهای کلاف کننده انقدر جذابه که بخش ثابت برنامه کردنش .