این خانم سه ویژگی رد صلاحیت شدنو داره: سبیل نداره اسمش مینوئه بنظر میاد رژ لب ملایمی هم زده https://t.co/ouvkpfvdJ8 .