همون اول علت لغو سفر روحانی به اتریش شک برانگیز بود الان که نزاع لفظی بر سر نحوه تعامل با جهان بالا گرفته این ظن قویتر میشه .