تا یه هفته بعد از تعطیلات ملت میذارن موتورشون درجا کار کنه خوب گرم شه بعدشم یه هفته فقط دنده یک و دو تا آب بندی بشه .