بنظرم اینکه اوباما تصمیم گرفته یه تحریم غیر اتمیو برداره نشان از معاملاتی خارج از برجام داره https://t.co/cWSSIZ6iEC .

2015-2016 Mokum.place