واقعا فوتبال ورزش باشکوهیه اگه یه بار دیگه متولد میشدم قطعا فوتبالیست میشدم یعنی تلاش میکردم که بشم! .