توی مکان شواف (به خصوص از طرف خانمها) خریدار داره ولی توئیتر نه! .
اینجا آدمهاش فرق دارن :) ‎· Mamad
فرق که دارن چون تنوع آدمهای توئیتر بیشتره همه جور جنسی توش هست ‎· طغرل