فرمانده سپاه ولی امر: سلحشور با فیلم‌های خود توانست تا عمق کشورهای اسلامی و غیراسلامی نفوذ کند .