بنده خدا تو امریکاس نزدیک صد میلیون پول به من داد قبل از برجام براش سهام خریدم ملت تو کارگزاری میگفتن بدرد نمیخوره ولی اصرار داشت که همینا.. .
khob badesh chi shod? ‎- ابوتایغر
اگه سهام خودرویی خریده باشی که الان پولش سه چهار برابر شده. ‎- همصدا
خدا از دهنت بشنفه! خودرویی هم بود! ‎- طغرل