آقا این باغ ایرانی عجب پارک منحصر بفردیه. پراز گلهای رنگارنگ. آرامش و سکوت خوبی هم داره. دو ساله راه افتاده من اولین بار دیدم خیلی مجذوب شدم .
koja hast? ‎· Jasmine
ده ونک ‎· طغرل