فحاشی ملت به امثال صدف طاهریان رو درک نمیکنم. اگه خار مادر خودشون بود میفهمیدم ولی برخورد عصبی با یه غریبه چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ .
چون عقده همچین کارایی رو دارن خودشون چون نمیتونن بکنن یکی هم که میکنه فحش میدن بهش ‎· مستانه
البته بیشتر فحاشها مردن. شایدم عذاب میکشن که دسترسی ندارن ولی بازم فحش دادن منطقی نیست ‎· طغرل
مردا هم که بدتر بدی سنده ای ندی سنده ای .... ‎· مستانه
ملت به شدت بی ادب وگستاخ وبی ملاحظه شدن نسبت به زنان اصلا درکی از زنان ندارند با حرف های سر کار مستانه موافقم ‎· 52salam52