فحاشی ملت به امثال صدف طاهریان رو درک نمیکنم. اگه خار مادر خودشون بود میفهمیدم ولی برخورد عصبی با یه غریبه چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ .
چون عقده همچین کارایی رو دارن خودشون چون نمیتونن بکنن یکی هم که میکنه فحش میدن بهش ‎- مستانه
البته بیشتر فحاشها مردن. شایدم عذاب میکشن که دسترسی ندارن ولی بازم فحش دادن منطقی نیست ‎- طغرل
مردا هم که بدتر بدی سنده ای ندی سنده ای .... ‎- مستانه
ملت به شدت بی ادب وگستاخ وبی ملاحظه شدن نسبت به زنان اصلا درکی از زنان ندارند با حرف های سر کار مستانه موافقم ‎- 52salam52