بiaمیگم موقعی که من درخواست خرید سهم دادم موجود نبود دو روزبعد خریده شد میگه نه هروقت اراده کنی بایدبتونی بخری یا بفروشی.امریکا اینجوریه؟ :| .

2015-2016 Mokum.place