جالبه رانندهه تو خوزستان میگفت ما این آب گلی رو به آب زلال ترجیح میدیم. چون وقتی زلاله یعنی آب دریا اومده تو شط! .