فکر کنم حکایت برنامه #خندوانه با عابدزاده هم شد مثل نود با ظریف. کلی عکس ازش منتشر شد ولی هرگز پخش نشد .