یه زمانی تو ایران بنزین از همه دنیا ارزونتر بود ولی احتمال داره اگه الان نباشه به زودی از همه جا گرونتر بشه .