هر مجازاتی یک هدف بازدارندگی داره. مجازات اعدام بیشترین هدفش بازدارندگیه. اینکه بگی با وجود اعدام جرم هست به تنهایی این ویژگی رو نفی نمیکنه .