آقا اگه سی نفر فقط همینجوری ساکت میرفتن جلوی در بیمارستان مؤثرتر نبود؟ .

2015-2016 Mokum.place