جالبه من اصلاً نمیدونستم دیروز تعطیله. خوب شد سر کار نرفتم! .