اینایی که به سلبریتیها بابت هشتگ نزدن فحش میدادن خودشون اگه بودن این کارو میکردن؟ تازه یه سریشونم که اومدن از جمله محبوترینشون .