بنظرتون اصفهان تو این فصل هتل خالی راحت گیر میاد؟! .
بله راحت گیر میاد ‎- hadi
مرسی ‎- طغرل