بنظرتون اصفهان تو این فصل هتل خالی راحت گیر میاد؟! .
بله راحت گیر میاد ‎· hadi
مرسی ‎· طغرل