RT @SharghDaily: سردار نقدی: پرونده خوش‌بینی به آمریکا را باید به زباله‌دان تاریخ انداخت. خوش‌بین‌ها اگر بیدار نشوند آنها هم ضمیمه این پرونده خواهند شد. .