RT @_teslaa: تو تبریز اصولگراها عکس کاندیداهای خودشونو زدن و بالاش آرم اصلاحطلبا رو زدن و نوشتن «گام دوم». همه راه های پدرسگی رو طی کردن .