الان عراقچی میاد میگه وارد شدن به سوئیفت به نفع ما نیست و بهتره که تحریم وسئیفت باقی بمونه https://t.co/cb3bEsbwwG .