قیمتگذاری کردن کالاها از طرف شورای رقابت مثل اینه که ستاد مبارزه با مواد مخدر، هروئین بفروشه .