یه بار فرحزاد از خود فروشنده پرسیدیم رنگ لبوها طبیعیه؟ خیلی صادقانه گفت نه زنگ قالیه. مدتهاست دیگه فرحزاد نرفتم! https://t.co/op1VcBWLiB .
تابلوئه که طبیعی نیس ‎· Aliusha
من که اهلش نیستم ولی کلاً تو فرحزاد و درکه و... همه چی از لبو و لواشک بگیر تا قلیون و کباب و.. همه چی آشغال و سرطانزاست به سه برابر قیمت ‎· طغرل