به جای برند بگید لوگو یا ترید مارک یا نشان تجاری .