یکی از مشکلات اساسی تولیدات داخلی گذشته از کیفیت پایین قیمت تمام شده سرسام آورشه. اگه پراید کیفیت داشت لابد زیر دویست میلیون نمیدادن .
کیفیت منظورم عمر مفید قطعات هست! ‎· طغرل