الان صدا و سیما تو اعلاناتش میزنه استفاده از کلمه برند از سوی کلیه مجریان و مهمانان برنامه‌ها ممنوع است .