RT @ArashBahmani: ترسم از اينه كه چندى بعد به عده روزنامه‌نگار رو در راستاى پروژه برند بازداشت كنن .