مثلاً من چند بار رفتم بوشهر فقط بعضی جاها نیمکت پیدا میشد که بشینی دریارو نگاه کنی! حالا شایدم من ندیدم! .