حالا یه سلبریتی کها منشنارو به هیچ جاش نگیره ملت میگن اوه چه افاده‌ایه یکیم که خاکیه با ملت میجوشه هی بهش گیر میدن اینو بگو اونو نگو .