سریال ترکی رو آخرین بار تو عید دیده بودم امشب زدیم یه قسمتش از وسطاش بود.اتفاقای قبلی رو حدس زدم ادامشم پیش بینی کردم. تقریباً کلش درست بود! .