من روزنامه نگار بودم تیتر میزدم خانه تکانی در خانه ملت (کذا) https://t.co/HoVVVcA6dG .