اینا غیراز کثافت بودن گاوم هستن. آقا طرف اگه خلافی هم کرده باشه بعد از انتخابات شورای نگهبان حق رد صلاحیت کردن نداره https://t.co/NY8tMCi9kt .