تلویزیون خودش به مهراب قاسم خانی پیشنهاد سخت دورهمی رو داده بعد از قسمت دهم بهش گفتن حق نداری پا تو لوکیشن ضبط برنامه بذاری! زنشم بازی میکنه .